); ga('send', 'pageview');

Қазақ латын әліпбиі

Қазақ
Кирилл Әрпі
Латын
Транслитерациясы
Қазақ Латын Әрпі
QazAqparat
Қазақ Латын Әрпі
alipbi.com
Мысалдар
А а A a A a A a Ana
Ә ә Ä ä Ä ä Ä ä äke, ärke
Б б B b B b B b bas, baqa
Ц ц C c C c C c cïrk
Ч ч Ç ç Ç ç Ch ch chemodan
Д д D d D d D d dop, dana, dälel
Е е E e E e E e er, kel, esek
Ё ё Yo
Ф ф F f F f F f fwtbol
Г г G g G g G g egemen, eger
Ғ ғ Ğ ğ Ğ ğ Gh gh Gh gh
Һ һ H h H h H h halym, baha
Х х X x X x X x xabar, saxna, saxara
Ъ ъ (‘)
Ы ы I ı I ı I ı ım, tanım, shını
І і İ i İ i İ i injw, istew
Ь ь (‘)
Ж ж J j J j J j jay,  jaz, jelim
К к K k K k K k kel, keremet, tek
Қ қ Q q Q q Q q qoyan, qaz
Л л L l L l L l laq, lawazım
М м M m M m M m madaq, mashïna
Н н N n N n N n nan
Ң ң Ñ ñ Ñ ñ Ng ng angız, tengew, tang
О о O o O o O o oy, orındıq
Ө ө Ö ö Ö ö Ö ö örmekshi, öner
П п P p P p P p pil, pana
Р р R r R r R r ras, robot
С с S s S s S s sebep, sen, saghat
Ш ш Ş ş Ş ş Sh sh Shay, shash, sham
Щ щ Şş şş
Т т T t T t T t taw, tülki, tamaq
Ұ ұ U u U u U u ushaq, ulan
Ү ү Ü ü Ü ü Ü ü ümit, üyrek
В в V v V v V v vagon
У у W w W w W w waqıt, wıq
Й й Y y Y y Y y ay
З з Z z Z z Z z zang
Э э É é É é É é élektr
И и Ï ï Ï ï Ï ï ïne, ït
Ю ю Yu
Я я Ya